Originalspråksvenska
SpecialistpublikationDagens nyheter (DN debatt)
StatusPublished - 2021 feb. 17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi
  • Farmakologi och toxikologi

Nyckelord

  • Antibiotic resistance
  • Society
  • Future
  • Strategies
  • debate

Citera det här