Vibrations in lightweight structures - Efficiency and reduction of numerical models

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

161 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vibrations in lightweight structures - Efficiency and reduction of numerical models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap