Vicariance, dispersal, extinction and hybridization underlie the evolutionary history of Atlantic forest fire-eye antbirds (Aves: Thamnophilidae)

Manuelita Sotelo-Muñoz, Marcos Maldonado-Coelho, Maria Svensson-Coelho, Sidnei S. dos Santos, Cristina Y. Miyaki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vicariance, dispersal, extinction and hybridization underlie the evolutionary history of Atlantic forest fire-eye antbirds (Aves: Thamnophilidae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap