Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

481 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Utbildning har förmodligen aldrig haft en mer upphöjd ställning än under de senaste decennierna. Samtidigt befinner sig skolan, eller snarare skolinstitutionen, i kris. Krisen har medfört att lärarna mer definieras som en del av problemet än av lösningen. Försöken att styra läraren i riktning mot en ”maktens lärare”, en anställd som lojalt gör det uppdragsgivaren vill, har därför också stått högt på dagordningen. Samtidigt anses lärarens makt vara en nyckelfaktor. Närmare bestämt förväntas dagens lärare utveckla ett ledarskap som gör att det går att hantera de speciella problem som uppstår i en skola där eleverna ytterst befinner sig av tvång men trots det förväntas lära.
Originalspråksvenska
Sidor54-57
Nej3/2008
SpecialistpublikationPedagogiska Magasinet
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här