Videoessäer som pedagogisk metod för att utveckla medie- och informationskunnighet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Denna reflektion handlar om hur videoessän, som ett alternativ till mer traditionella examinationsformer, kan bidra till att utveckla studenters medie- och informationskunnighet. Videoessäns funktion i film- och medievetenskaplig utbildning presenteras. Därefter diskuteras det pedagogiska upplägget för kursen där videoessän ingick som examinationsmoment. En slutsats är att videoessän är en examinationsform med potential inte enbart inom film- och medievetenskapen, utan inom många humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Formatet är dock behäftat med utmaningar. Medan en del studenter omfamnade formatet och tyckte det var utvecklande att analysera och argumentera i rörlig bild, ansåg andra studenter att det var ovant att uttrycka sig på detta vis och efterlyste mer stöd till de praktiska momenten i filmproduktionen.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-8
Antal sidor8
TidskriftHögre utbildning
Volym11
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • videoessäer
  • examinationsform
  • medie- och informationskunnighet

Citera det här