Vikings go multi-media

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

A review of the exhibition "Viking" (2013) at the National Museum of Denmark, later to travel to London and Berlin.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)292-295
TidskriftAntiquity
Volym88
Utgåva339
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
"Viking" - exhibition at the National Museum of Denmark (by National Museum, Copenhagen, Denmark)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vikings go multi-media”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här