Violations of the Right to Adequate Housing after the Coup on 01 Feb 2021, Myanmar

Elizabeth Rhoads, Shoko Sakuma

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråkengelska
FörlagUniversity College London
Antal sidor4
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

This report was developed by Dr. Elizabeth Rhoads and Shoko Sakuma under the research project Yangon Stories: Living heritage as a tool to prevent spatial violence led by Dr. Catalina Ortiz, Associate Professor at The Bartlett Development Planning Unit - University College London.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Arkitekturteknik

Citera det här