Visions of Post-Independence India in Arne Sucksdorff’s Documentaries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visions of Post-Independence India in Arne Sucksdorff’s Documentaries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap