Visions unite through the concept of democracy: The school and the Popular Adult Education

Lotta Johansson, Bosse Bergstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visions unite through the concept of democracy: The school and the Popular Adult Education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap