Visual (data) observation in International Relations: Attentiveness, close description, and the politics of seeing differently

Jonathan Luke Austin, Isabel Bramsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visual (data) observation in International Relations: Attentiveness, close description, and the politics of seeing differently”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Psychology