Visual outcome is similar in optic neuritis patients treated with oral and i.v. high-dose methylprednisolone: a retrospective study on 56 patients

Magdalena Naumovska, Rafi Sheikh, Boel Bengtsson, Malin Malmsjö, Björn Hammar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visual outcome is similar in optic neuritis patients treated with oral and i.v. high-dose methylprednisolone: a retrospective study on 56 patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap