Visualisering av ögonrörelser som stöd för motivation, metakognition och lärande

Jana Holsanova, Marcus Nyström, Kenneth Holmqvist

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Bidraget presenterar ett nytt pedagogiskt verktyg (EyeLearn) som baseras på ögonrörelsemätningsmetoden och används som stöd för motivation, metakognition och lärande. Genom visualiseringar av ögonrörelser kan man följa problemlösningsprocessen, ge stöd till lågpresterande elever, förbättra elevers metakognitiva förmågor och studieteknik, plocka fram exempel på framgångsrika och mindre framgångsrika strategier, motivera elever genom att engagera dem i jämförande diskussioner om alternativa lösningar samt anpassa digitala läromedel efter elevernas förmåga och preferens. Verktyget stödjer därmed interaktivitet, ger återkoppling till eleven, respekterar individernas lärstilar, erbjuder former av samarbete och stödjer metakognition.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
RedaktörerAnders Persson, Roger Johansson
FörlagLunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap
Sidor369-380
ISBN (tryckt)978-91-7473-862-9
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Bidraget är en metodologisk publikation inom EyeLearn-projektet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mänsklig interaktion med IKT

Citera det här