Visualization of lipid directed dynamics of perilipin 1 in human primary adipocytes

Jesper S. Hansen, Sofia De Maré, Helena A. Jones, Olga Göransson, Karin Lindkvist-Petersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat