Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visualization of wrist ligaments with 3D and 2D magnetic resonance imaging at 3 Tesla”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap