Visualizing lipid-formulated siRNA release from endosomes and target gene knockdown.

Anders Wittrup, Angela Ai, Xing Liu, Peter Hamar, Radiana Trifonova, Klaus Charisse, Muthiah Manoharan, Tomas Kirchhausen, Judy Lieberman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visualizing lipid-formulated siRNA release from endosomes and target gene knockdown.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar