Visualizing overdamped wavepacket motion: Excited-state isomerization of pseudocyanine in viscous solvents

Benjamin Dietzek, Alexander Tarnovsky, Arkady Yartsev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Visualizing overdamped wavepacket motion: Excited-state isomerization of pseudocyanine in viscous solvents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar