Vitamin A helps gut T cells find their way in the dark.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

10 Citeringar (SciVal)
163 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Once activated, some T cells home to distinct sites in the body, such as the intestine and inflamed skin. Research in mice shows that dendritic cells in the gut produce a derivative of vitamin A, retinoic acid, that gives T cells directions.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1300-1301
TidskriftNature Medicine
Volym10
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vitamin A helps gut T cells find their way in the dark.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här