Vitamin D insufficiency over 5 years is associated with increased fracture risk-an observational cohort study of elderly women.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
201 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This study of elderly Swedish women investigated the association between chronic vitamin D insufficiency and osteoporotic fractures occurring between ages 80-90. The incidence and risk of hip and major osteoporotic fractures was significantly higher in elderly women with low vitamin D levels maintained over 5 years.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2767-2775
TidskriftOsteoporosis International
Volym25
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Läkemedelskemi
  • Näringslära

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vitamin D insufficiency over 5 years is associated with increased fracture risk-an observational cohort study of elderly women.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här