Vitamin D, PTH, and calcium and tumor aggressiveness in prostate cancer: a prospective nested case-control study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Epidemiological studies suggest that low levels of vitamin D (25OHD) constitute a risk factor for more aggressive prostate cancer. We examined the relationship between pre-diagnostic serum levels of vitamin D, parathyroid hormone (PTH), and calcium and risk of prostate cancer according to tumor aggressiveness.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-80
TidskriftCancer Causes and Control
Volym27
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vitamin D, PTH, and calcium and tumor aggressiveness in prostate cancer: a prospective nested case-control study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här