Vitamin D Synthesis May Be Independent of Skin Pigmentation Only with UV of Short Wavelength.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

  Sammanfattning

  not available
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)2848-2850
  TidskriftJournal of Investigative Dermatology
  Volym130
  DOI
  StatusPublished - 2010

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Vitamin D Synthesis May Be Independent of Skin Pigmentation Only with UV of Short Wavelength.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här