Vitamin K: A potential Liver Cancer treatment way

Sofia Dahlberg, Ulf Schött

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vitamin K: A potential Liver Cancer treatment way”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar