Vitamin K deficiency in critical ill patients; a prospective observational study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vitamin K deficiency in critical ill patients; a prospective observational study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap