Vitamin K2 (Menaquinone-7) Supplementation and its Effect on Glucose Tolerance Test in Healthy Volunteers

Sofia Dahlberg, Daniel Larsson, André Romner, ulf Schott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vitamin K2 (Menaquinone-7) Supplementation and its Effect on Glucose Tolerance Test in Healthy Volunteers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology