Voicing on the borders of language

Imogen Stidworthy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (konstnärlig)

853 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Voicing on the borders of language”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap