Volcanic impact on the climate - The stratospheric aerosol load in the period 2006-2015

Johan Friberg, Bengt G. Martinsson, Sandra M. Andersson, Oscar S. Sandvik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Volcanic impact on the climate - The stratospheric aerosol load in the period 2006-2015”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap