VOn (n >= 3) defects in irradiated and heat-treated silicon

L I Murin, Lennart Lindström, B G Svensson, V P Markevich, A R Peaker, C A Londos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”VOn (n >= 3) defects in irradiated and heat-treated silicon”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar