Von Willebrands sjukdom--från biokemi till klinisk praxis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Bidragets översatta titel Von Willebrand disease--from biochemistry to clinical practice
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1923-1927
TidskriftLäkartidningen
Volym107
Utgåva34
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Läkemedelskemi

Citera det här