Von Willebrand's disease caused by compound heterozygosity for a substitution mutation (T1156M) in the D3 domain of the von Willebrand factor and a stop mutation (Q2470X).

Stefan Lethagen, Christina Isaksson, Charlotta Schaedel, Lars Holmberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Von Willebrand's disease caused by compound heterozygosity for a substitution mutation (T1156M) in the D3 domain of the von Willebrand factor and a stop mutation (Q2470X).”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap