Von Willebrands sjukdom--från biokemi till klinisk praxis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Bidragets översatta titel Von Willebrand disease--from biochemistry to clinical practice
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1923-7
Antal sidor5
TidskriftLäkartidningen
Volym107
Nummer34
StatusPublished - 2010
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Läkemedelskemi

Citera det här