Vortex wake and flight kinematics of a swift in cruising flight in a wind tunnel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)S64-S65
TidskriftComparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular & Integrative Physiology
Volym150
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2008
EvenemangAnnual Main Meeting of the Society of Experimental Biology - Marseille, Frankrike
Varaktighet: 2008 juli 62008 juli 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här