VPK mellan kapitalistisk restauration och radikal arbetaropposition

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)42-89
TidskriftZenit
Utgåva3/1985
StatusPublished - 1985

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här