VR Teleoperation to support a GPS-free Positioning System in a Marine Environment

Mårten Lager, Elin Anna Topp, Jacek Malec

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”VR Teleoperation to support a GPS-free Positioning System in a Marine Environment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap