VR Teleoperation to support a GPS-free Positioning System in a Marine Environment

Mårten Lager, Elin Anna Topp, Jacek Malec

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat