Vulnerability and activism in urban climate politics: An actor-centered approach to transformational adaptation in Malmö (Sweden)

Salvatore Paolo De Rosa, Joost de Moor, Marwa Dabaieh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vulnerability and activism in urban climate politics: An actor-centered approach to transformational adaptation in Malmö (Sweden)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap