Vulnerability as a Key Concept in Museum Pedagogy on Difficult Matters

Katrine Tinning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vulnerability as a Key Concept in Museum Pedagogy on Difficult Matters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap