Walters, Ryan S., 2023. Harding: The Jazz Age President. Washington, D.C.: Regenery History.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)172-175
Antal sidor4
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym126
Nummer1
StatusPublished - 2024 mars 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här