Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

924 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för arkeologi och antikens historia
Handledare
 • Ahlström, Torbjörn, handledare
 • Mylona, Dimitra , handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2018 mar 2
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-88473-61-5
Elektroniska ISBN978-91-88473-62-2
StatusPublished - 2018 feb 2

Bibliografisk information

Defense date: March 2nd 2018, at 13:15, in room C121, LUX, Lund University, Sweden. Faculty opponent: Arkadiusz Marciniak (Adam Mickiwicz University in Poznan). External reviewers: Gullög Nordquist (Uppsala University), Laszlo Bartosiewicz (Stockholm University), and Lynn Åkesson (Lund University).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Arkeologi

Nyckelord

 • Asine
 • Argolis
 • Aegean Bronze Age
 • Greek archaeology
 • Classical archaeology
 • zooarchaeology
 • animal osteology
 • social zooarchaeology
 • waste
 • waste management
 • taphonomy
 • social organization
 • social topography
 • animal consumption
 • old collections
 • symbolic use of animals

Citera det här