Waste policies gone soft: An analysis of European and Swedish waste prevention plans

Nils Johansson, Hervé Corvellec

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Waste policies gone soft: An analysis of European and Swedish waste prevention plans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap