Watching soot inception via online Raman spectroscopy

Kim Cuong Le, Christophe Lefumeux, Thomas Pino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Watching soot inception via online Raman spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar