Water damages in HVAC, tap water and sewage systems in cold climates

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Water damages in HVAC, tap water and sewage systems in cold climates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap