Water soluble acrylamide copolymers. VII. Preparation and characterization of Polyacrylamide-co-N-t-butylacrylamide.

Martin Hocking

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1960-1977
TidskriftJournal of Polymer Science. Part A, Polymer Chemistry
Volym39
Utgåva12
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här