Water transport across the peritoneal membrane

Olivier Devuyst, Bengt Rippe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Water transport across the peritoneal membrane”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap