Wave asymmetry and particle orbits in irregular wave models

Georg Lindgren, Marc Prevosto

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wave asymmetry and particle orbits in irregular wave models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap