Wave Splitting in Direct and Inverse Scattering Problems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

326 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Wave Splitting in Direct and Inverse Scattering Problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap