WDR12, a Member of Nucleolar PeBoW-Complex, Is Up-Regulated in Failing Hearts and Causes Deterioration of Cardiac Function.

Anne-Mari Moilanen, Jaana Rysä, Leena Kaikkonen, Teemu Karvonen, Erja Mustonen, Raisa Serpi, Zoltán Szabó, Olli Tenhunen, Zsolt Bagyura, Juha Näpänkangas, Pauli Ohukainen, Pasi Tavi, Risto Kerkelä, Margrét Leosdottir, Björn Wahlstrand, Thomas Hedner, Olle Melander, Heikki Ruskoaho

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

441 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In a recent genome-wide association study, WD-repeat domain 12 (WDR12) was associated with early-onset myocardial infarction (MI). However, the function of WDR12 in the heart is unknown.
Originalspråkengelska
Artikelnummere0124907
TidskriftPLoS ONE
Volym10
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”WDR12, a Member of Nucleolar PeBoW-Complex, Is Up-Regulated in Failing Hearts and Causes Deterioration of Cardiac Function.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här