“We are not in this to save the polar bears!”: the link between community renewable energy development and ecological citizenship

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”“We are not in this to save the polar bears!”: the link between community renewable energy development and ecological citizenship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap