"We Olaf": Pro[(x-)NP] constructions in Icelandic and beyond

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"We Olaf": Pro[(x-)NP] constructions in Icelandic and beyond”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap