Weapons of the vulnerable? A review of popular resistance to climate adaptation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Weapons of the vulnerable? A review of popular resistance to climate adaptation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap