Weighted or internal rotation radiographs are not useful in the classification of acromioclavicular joint dislocations

Jonas S. Nordin, Felicia Mogianos, Anders Hauggaard, Karl Lunsjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Weighted or internal rotation radiographs are not useful in the classification of acromioclavicular joint dislocations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap