Weighted or internal rotation radiographs are not useful in the classification of acromioclavicular joint dislocations

Jonas S. Nordin, Felicia Mogianos, Anders Hauggaard, Karl Lunsjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat